Who we are:
  • Startup name
    Linucare
  • About us
    Beskyt dem du elsker
  • Website
    https://linucare.dk
About us

Linucare gør det nemt at kalde på hjælp i nødsituationer. Det er specielt nyttigt for børn, unge kvinder, gamle og syge.

Det er en app der fungerer ved:
1. Kald på hjælp fra app eller panik-knap
2. De nærmeste i dit netværk modtager en alarm
3. Hjælpere navigeres hen til dig

Jeg har været i gang med udviklingen af appen siden februar 2022.
Forhåbentligt er den klar til launch start 2023.

Study Programme

MSc Computer Science