Who we are:
  • Startup name
    Dignified Solutions
  • About us
    To deliver better healthcare solutions for us all
About us

Dignified Solutions er blevet CVR registreret (44224453) i august. Ambitionerne er at samarbejde med sundhedssektoren på B2G markedet og tilbyde lavpraktiske, billige og genanvendelige produkter indenfor velfærdsteknologi, som på sigt vil være tilgængeligt til B2B og B2C også.
Dignified Solutions opstod efter deltagelse i Health-Tech arrangementet afholdt af UCN okt. 22. (hvor det ml. okt 22 – juni 23 hed HealthMate.) Sygeplejerskestuderende og teknisk studerende samarbejdede dengang om at udvikle løsningsforslag til cases medbragt af de sygeplejerskestuderende.
Der er en prototype under udvikling til B2G-markedet og endvidere en produktidé til B2C-markedet efter endt patientforløb. Den nuværende løsning til B2G-markedet udviser patentpotentiale i indledende faser af undersøgelserne hvilket betyder at det kan være et globalt produkt.
I den anledning er det eksisterende samarbejde på sygehus nord i Aalborg vigtigt for at sikre kvaliteten af produktudviklingen og kundeforståelsen.
I øjeblikket er de største udfordringer kapital til videreudviklingen af prototype og rådgivning. Trods dette er fokus rettet mod opstart og fundamentale opgaver, som omhandler drifts- og konstruktionsrelaterede opgaver. Opgaverne og overvejelserne er samtidig relevante og afgørende for udarbejdelsen af bedre vilkår for virksomhedsopstarten indtil den nævnte kapital er indhentet.
Dignified Solutions' virksomhedsidé er at udvikle velfærdsteknologiske løsninger i tæt samarbejde med sygeplejersker og patienter. Samarbejdet sikrer, at brugernes perspektiv og behov integreres i produktudviklingen således deres behov imødekommes. Det som adskiller Dignified Solutions fra andre virksomheder inden for velfærdsteknologi, er den direkte kontakt og samarbejde med brugerne inden for nicheområder. Dette skaber tillid og sikrer, at brugernes problemstillinger bliver hørt og adresseret. Dignified Solutions ønsker at levere produkter, der støtter sundhedssektoren ved at optimere arbejdsprocesser og give besparelser langsigtet. Efter endt patientforløb vil Dignified Solutions også udvikle produktløsninger til B2C herunder også B2B som f.eks. bosteder og plejehjem. Gennem indsigt i branchen og specifikke problemstillinger stræber Dignified Solutions efter at identificere løsninger til fremtidens sygehuse.

Social Networks
Study Programme

Innovation And Entrepreneurship