Who we are:
 • Startup name
  2Bsure ApS
 • About us
  - supporting development of youth potentials
 • Website
  https://2bsure.dk/
About us

App til styring af specialpædagogisk støtte - SPS

Brugervenlig app-baseret løsning, der giver ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser et langt bedre overblik over og en mere effektiv styring af den lovpligtige SPS-indsats for at ligestille elever og studerende med funktionsnedsættelser med andre elever og studerende.

I dag forlader de fleste uddannelsesinstitutioner sig på enkeltstående løsninger i Microsoft Excel eller sågar Microsoft Word i deres administration af SPS. Det gør administrationen besværlig, men det begrænser også den indsats, der kan gøres på SPS-området, da de data, der er en vigtig forudsætning for at kunne planlægge, målrette og yde støtten, ikke er tilgængelige, og indsatsen dermed bliver sporadisk og løsrevet fra den daglige pædagogiske indsats, og det lykkes sjældent at udnytte alle de tildelte midler.

Vores system udspringer af års arbejde med at udvikle en samlet teknisk løsning til SPS-indsatsen og er motiveret af et stærkt ønske om:
• Sikker processtyring
• Minimering af den administrative byrde, der er forbundet med at yde støtten
• Et altid opdateret overblik over relevante data for alle deltagere i processen
• At gøre det enkelt at yde SPS integreret i den daglige undervisning
• Maksimal udnyttelse af midler og ressourcer til elevernes fordel

Social Networks
We are looking for:
 • We want a new
  Student worker
 • Who knows about
  Backend developer
We are looking for

Power Platform Specialist
- Power BI,
- Power Apps,
- Power Automate og / eller
- Power Virtual Agent